top of page
IMG_6704.jpeg

Český Krumlov je zapsán v seznamu světového dědictví UNESCO.

Dominantou města je hrad a zámek Český Krumlov s věží, Plášťovým mostem, ale také s medvědy     v zámeckém příkopu. Přilehlá zámecká zahrada s otáčivým hledištěm nabízí i krásnou procházku kolem kaskádové fontány a dále pod vzrostlými stromy až k zámeckému rybníku. V samotném městě můžete v křivolakých uličkách posedět v kavárně, či se dobře najíst v některé z mnoha restaurací.

Pár metrů od našeho penzionu se nachází barokní poutní areál na Křížové hoře, který Vás uchvátí nejen svým půvabem, ale i nádherným výhledem na celý Český Krumlov.

Český Krumlov is listed as a UNESCO World Heritage Site.

The dominant feature of the town is the Český Krumlov castle and chateau with a tower, the Cloak Bridge, but also with bears in the castle moat. The adjacent castle garden with a revolving auditorium also offers a beautiful walk around the cascade fountain and further under the mature trees to the castle pond. In the town itself, you can sit in the winding streets of the café or dine in one of the many restaurants.

A few meters from our pension there is a baroque pilgrimage area on Křížová hora, which will captivate you not only with its charm, but also with a beautiful view of the whole of Český Krumlov.

Český Krumlov ist in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

Die Dominante der Stadt ist die Burg und das Schloss Český Krumlov mit einem Turm, der Mantelbrücke, aber auch dem Burggraben. Auch der angrenzende Schlossgarten mit drehbarem Zuschauerraum bietet einen schönen Spaziergang rund um den Wasserfallbrunnen und weiter unter altem Baumbestand zum Schlossteich. In der Stadt selbst können Sie in den verwinkelten Gassen in einem Café sitzen oder in einem der vielen Restaurants gut essen.

Nur wenige Meter von unserer Pension entfernt befindet sich auf dem Berg Křížová hora ein barocker Wallfahrtsort, der Sie nicht nur durch seinen Charme, sondern auch durch einen herrlichen Ausblick auf ganz Český Krumlov bezaubern wird.

bottom of page